ابزار تولید نقشه‌ی استاتیک نشان

شـیوه‌ی فراخوانی Api


            
        
چنانچه هنوز Api Key دریافت نکرده‌اید می‌توانید با مراجعه به پنل توسعه‌دهندگان نشان بصورت رایگان ثبت‌نام و آن را دریافت نمایید.
تنظیمات نقشـه
حداکثر مقدار مجاز 1200 پیکسل می‌باشد.
حداکثر مقدار مجاز 1200 پیکسل می‌باشد.
حداکثر مقدار مجاز 19 می‌باشد.
استایل نقشـه